logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Što radimo?

Dizajn usluga u službi inovacije

Što je zapravo inovacija?

Svaka znatna promjena u poduzeću predstavlja inovaciju. Mi se brinemo da inovacija počiva na potrebama vaših klijenata i unaprijedi vaše poslovanje.

Od ideje do održivog poslovnog modela

Istraživanje -> Sinteza -> Ideacija -> Prototipiranje i testiranje

Mi vjerujemo da svaka pozitivna promjena počinje istraživanjem korisnika. Naš je posao prikupiti informacije i ideje te ih pretvoriti u održive poslovne modele.

Naši projekti

Sorry, no posts matched your criteria.

Naše usluge

Dizajn usluga

Dizajn usluga (service design) holistički je proces rješavanja poslovnog izazova u kojem se nastoji prirodnim koracima od izvora doći do kreativnog rješenja u obliku poslovnog modela spremnog za implementaciju. Sastoji se od nekoliko modula, koji se primjenjuju kao cjelina ili odvojeno.

Razumijevanje

Istraživanje i sinteza prikupljenih podataka

Osnova je kreacije nove usluge, proizvoda ili drugog poslovnog rješenja kvalitetno usmjereno istraživanje i detekcija potreba. Više

  U ovoj se fazi prikupljaju svi ključni podaci koje služe kao inspiracija za finalno rješenje. Uz primarno dobivene informacije o industriji, kupcima i potrebama, provodi se i ono sekundarno (dubinski intervjui stvarnih korisnika). Prikupljeni se podaci sintetiziraju u razumnu i mapiranu cjelinu. Alatima kao što su buyer persona, mapa dionika i customer journey iz divergencije (istraživačke širine) informacije se konvergiraju te se konkretizira cilj koji se želi postići u procesu.

  Rezultat:

  Prikupljeni i sintetizirani podaci o preferencijama i motivacijama kupaca, konkurenciji i industriji spremni za upotrebu u svrhu daljnje obrade.

Stvaranje

Generiranje ideja i izrada prototipa rješenja

Ideacija ili stvaranje ideja proces je u kojem je cilj inducirati kreativna i inovativna rješenja (od nemogućih do lako ostvarivih).Više

  Prikupljene i sintetizirane podatke iz ranijih faza predstavljamo skupini sačinjenoj od raznih dionika procesa te s njima generiramo ideje u cilju stvaranja rješenja. Neke su od metoda ideacije brainstorming i brainwriting. Nakon odabira i razrade ideja kreće se u izradu jednostavnog modela rješenja koji prikazuje odabrane ideje za testiranje na ciljnom tržištu.

  Rezultat:

  Kreiran prototip rješenja na temelju dobivenih ideja i inicijalno definiranih kriterija.

Konkretizacija

Testiranje proizvoda kod ciljne publike i pomoć u implementaciji

Budućim korisnicima predstavlja se prototip rješenja u realnom okruženjuViše

  kako bismo na temelju njihove interakcije s prototipom dobili povratnu informaciju te unaprijedili rješenje. Proces (testiranja i dorada prototipa) se iterira onoliko puta koliko je potrebno. Testirano rješenje priprema se za implementaciju te se pronalaze adekvatni partneri i implementacijski kanali.

  Rezultat:

  Rješenje koje je prošlo test tržišta, ima konkretan plan i strategiju te je spremno za implementaciju.

Holističko rješavanje izazova

Usluge inspirirane service designom posebno osmišljene za rješavanje konkretnih izazova.

Vođenje inovacije

Inoviranje je dugoročan proces stalnog pretvaranja inputa korisnika u kreativna i održiva rješenja.

Rezultat:

Veća prilagodljivost na eksterne izazove i potrebe kupaca, veća vjerojatnost stvaranja prilike i konkurentske prednosti.

Change management

Svaka je promjena teška i zahtijeva posebnu pažnju kako bi prošla bezbolno. Više

  Bilo da je riječ o manjem procesu unutar kompanije bilo o transformaciji kompanije u digitalnom smislu, naš tim vodi vašu promjenu kako bi protekla prema zamisli.

  Rezultat:

  Stručno vođen proces promjene unutar kompanije.

Jačanje
timova

Nizom različitih alata detektiramo smjerove razvoja timova unutar kompanije, nastojimo selektirati njihove potrebe, ideje, vizije Više

  te uskladiti njihove ciljeve s ciljevima i mogućnostima kompanije radi postizanja boljih poslovnih rezultata.

  Rezultat:

  Motiviraniji timovi s jasno definiranim ciljevima.

Interna dijagnostika

Interno istraživanje procesa unutar kompanije, trenutne strategije te predstavljanje rješenjaViše

  u vidu akcije ili niza akcija u cilju postizanja dugoročne promjene.

  Rezultat:

  Pogled na kompaniju kroz „drugačije naočale”, popis prijedloga poboljšanja.

Edukacija

Masterclass uvođenja inovacije

Tečaj uvođenja inovacije u kojem prolazimo kroz proces inoviranja i sve njegove faze. Drugi je dio predavanja hands-on formata, u kojem kroz zadatke i slučajeve iz prakse polaznici dobivaju kompletan pregled procesa.

Radionice dizajna usluga

U radionicama prolazimo kroz sve faze dizajna usluga na živom primjeru. U jednoj radionici prolazimo sve faze procesa, od istraživanja preko ideacije do konkretizacije rješenja spremnog za implementaciju.

Suradnje

Suradnje s obrazovnim ustanovama i udrugama.

Naše usluge
Mi ne vjerujemo u slučajnost. Za najbolja rješenja nije dovoljna samo ideja.

Naš proces sastoji se od koraka u kojem svaki prethodni daje informacije za onaj koji slijedi, počevši od istraživanja, te rezultira testiranim prototipom rješenja koje je utemeljeno na stvarnim potrebama i idejama.

Naš proces

Istraživanje

Zamislite da radite novo jelo bez gledanja u recept. Otprilike tako izgleda uvođenje promjene bez provedenog istraživanja. Kulinarskim rječnikom rečeno, istraživanje je faza prikupljanja pravih sastojaka, recepata i uvida koji će činiti finalno jelo. U našem su slučaju sastojci informacije, a prikupljamo ih na razne načine: promatranjem (ponašanja korisnika/kupaca), slušanjem (dubinski intervjui), čitanjem (izvještaja, stručne literature, javno dostupnih informacija, rezultata istraživanja). Sve te informacije, pažljivo odabrane i obogaćene kontekstom, postaju ključan sastojak finalnog rješenja.

Sinteza

Prikupiti podatke nije dovoljno, potrebno je perceptivno oko koje će spomenute informacije klasterirati, obraditi te iz njih izvući zaključke i sljedeće korake. Posao nam u ovoj fazi uvelike olakšavaju brojni alati kojima se koristimo, poput customer journeyja, profila korisnika, mape dionika i bolnih točaka i slično. Sve podatke potom stavljamo na istraživački zid te ih, poput detektiva, polako povezujemo u svrhu stvaranja šire slike.

Ideacija

Ideje su gorivo uspjeha, no do njih se ne dolazi preko noći, pa tako proces stvaranja ideja – ideacija – dolazi tek u trećoj fazi procesa, kada smo prikupili i obradili sve informacije. Jedino tako možemo osigurati da naše ideje budu usmjerene prema jedinstvenom cilju. Ovu fazu obilježava kreativnost, ali i sposobnost njezina vođenja, kroz razne alate poput brainstorminga. Sama ideja ne čini finalno rješenje, ona je samo početna iskra.

Prototipiranje

Prototipiranje je faza u kojoj naša ideja dobiva svoje obrise i sazrijeva. Prototip je jednostavna verzija finalnog rješenja koji, ovisno o svojoj prirodi (proizvod, usluga, druga aktivnost), može doći u raznim oblicima. Zajednički je nazivnik svih oblika prototipova da na jasan način dočaravaju rješenje.

Testiranje

Predstavljanje prototipa ciljnoj publici dio je u kojem razvijeno rješenje stavljamo na konačan test. U njemu nije cilj iz prvog polušaja biti u pravu, već otkriti njegove snage I slabosti te ga prilagoditi kako bi bilo otporno na sve uvjete. Nakon testiranja rješenje je spremno za implementaciju neovisno o tome što ono zapravo predstavlja. Krajnji cilj procesa je doći do najboljeg mogućeg rješenja u tom trenutku, kakvo god ono bilo I tko god bio njegov izvođač, pod uvjetom da je: isplativo i održivo

Alati kojima se koristimo
Customer journey

Predstavlja iskustvo korisnika i njegov put u procesu nabave i konzumacije proizvoda ili usluge.

Mapiranje dionika i bolnih točaka

Svaki proces sastoji se od povezane skupine ljudi koja mu daje svoj obol, a cilj je mape dionika mapirati tko u njemu sudjeluje i na koji način. U procesu kreacije važno je detektirati i uvijek prisutne bolne točke procesa kako bi se rješenje moglo fokusirati na njihovo rješavanje.

Empathy intervju

Dubinski intervju alat je kojim se neposrednim putem dobivaju provjerene informacije od dionika procesa (npr. zaposlenici, korisnici/kupci, dobavljači i sl.). S pomoću ovih intervjua saznajemo više o očekivanjima, iskustvima, procesima, dobrim i lošim praksama, ali i informacije koje će nam pomoći u izgradnji profila korisnika (customer persona).

Customer persona

Persona je personificirani prikaz skupine ljudi koji dijele zajedničke interese, obrasce ponašanja te demografske i geografske sličnosti. Kako bismo što lakše mogli upoznati svoje korisnike, svaka se persona nastoji prikazati što realnije pa joj se daju ime, demografske karakteristike i pozadinska priča.

Istraživački zid

Ovaj zid najlakše se može opisati kao sofisticiranija verzija zida kojim se detektivi koriste u popularnim detektivskim filmovima i serijama. Njegova je svrha otkriti obrasce ponašanja iz prikupljenih podataka i mjesto koje će predstavljati prezentaciju prikupljenih informacija.

Team canvas

Predstavlja mapu impresija i očekivanja članova tima koja u svojem zaključku daje sugestije koje pomažu u jačanju tima.

Alati koje koristimo
Customer journey

Predstavlja iskustvo korisnika i njegov put u procesu nabave i konzumacije proizvoda ili usluge.

Mapiranje dionika i bolnih točaka

Svaki process sastoji se od povezane skupine ljudi koja mu daje svoj obol, a cilj mape dionika je mapirati tko u njemu sudjeluje i na koji način. U procesu kreacije bitno je detektirati i uvijek prisutne bolne točke procesa kako bi se rješenje moglo fokusirati na njihovo rješavanje.

Empathy intervju

Dubinski intervju je alat kojim se neposrednim putem dobivaju provjerene informacije od strane dionika procesa (npr. zaposlenici, korisnici/kupci, dobavljači i sl.). Pomoću ovih intervjua saznajemo više o očekivanjima, iskustvima, procesima, dobrim i lošim praksama, ali i informacije koje će nam pomoći u izgradnji profila korisnika (buyer persona).

Buyer persona

Persona je personificiran prikaz grupe ljudi koji dijele zajedničke interese, obrasce ponašanja te demografske i geografske sličnosti. Kako bi što lakše mogli upoznati naše korisnike svaka se persona nastoji se prikazati što realnije pa joj se daju ime, demografske karakteristike i pozadinska priča.

Istraživački zid

Ovaj zid najlakše se može opisati kao sofisticiranije verzija zida kojeg detektivi koriste u popularnim detektivskim filmovima i serijama. Njegova svrha je otkriti obrasce ponašanja iz prikupljenih podataka i mjesto koje će predstavljati prezentaciju prikupljenih informacija.

Team canvas

Predstavlja mapu impresija i očekivanja članova tima koja u svom zaključku daje sugestije koje pomažu u jačanju tima.

Naš tim

U procesu građenja tima polazišna točka bila je sinergija i moć nadopune, upravo zato svaki član tima ima svoj specifičan set kvaliteta kojim pridonosi rješenju. Za svakog člana tima navedene su izjave kolega o njegovim snagama preuzete s interne radionice jačanja timova.

Suradnici
Sorry, no posts matched your criteria.