logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Etnografski muzej Zagreb

Kako vratiti sjaj muzeju?

O projektu

Klijent

Etnografski muzej u Zagrebu institucija je koja postoji od 1919. godine, kada ju je osnovao zagrebački industrijalac Salomon Berger, trgovac tekstilom. U svojih je stotinu godina muzej prikupio impozantnu građu i znanje o kulturi jednog naroda.

Izazov

U ovom 21. stoljeću muzej se suočio s problemom kako svoju građu približiti i učiniti zanimljivom novim skupinama posjetitelja koji su navikli na interaktivnost, kreativnost i multimedijalnost koju donose nove tehnologije. U današnjem turbulentnom vremenu za postizanje konkurentnosti potrebno je osjetno poboljšati razumijevanje i usluživanje krajnjeg korisnika muzejske usluge.

Koraci
Prvi korak
Istraživanje

Prije nego što smo zaronili u jednu potpuno novu industriju, pročitali smo nekoliko knjiga i istraživanja, proučili dobre i loše muzejske prakse u zemlji i inozemstvu te, naravno, dubinski ispitali velik broj dionika procesa (zaposlenici, posjetitelji, povezane institucije itd.).

Drugi korak
Sinteza

Prikupljene podatke sintetizirali smo u smislene klastere. Iz njih je proizašla mapa izazova muzeja, detektirane su bolne točke i kreiran je niz različitih persona posjetitelja.

Treći korak
Ideacija

Sintetizirane informacije potom su primijenjene u pripremi brainstorming radionica čiji je cilj bio producirati što veći broj ideja. Svaka od nekoliko skupina sudionika stvarala je ideje je za različitu personu posjetitelja.

Četvrti korak
Prototipiranje i testiranje

Iz velike količine dobivenih ideja izdvojilo se nekoliko hibridnih ideja, od kojih se jedna odabrala za razradu u konkretan poslovni slučaj. Razvijen je prototip interaktivnoga muzejskog doživljaja. Nakon testiranja na temelju intervjua s fokusnom skupinom prototip je dorađen i prilagođen potrebama publike.

Peti korak
Implementacija

U suradnji s muzejom organizirali smo interaktivni događaj inspiriran periodom 1920-ih godina koji je sadržavao igrifikaciju muzeja (potraga za blagom), role-play program, ples i glazbu.

Rezultat

Dugoročni je strateški cilj muzeja stalna inovacija koja se očituje kroz kontinuirano slušanje i promatranje svojih posjetitelja. Inovacija ne mora nužno podrazumijevati novu tehnologiju, već je može predstavljati izmijenjena priča o predmetu ili drugačiji način komunikacije usmjeren na publiku kojoj konvencionalna muzejska ponuda nije dovoljna. Jedna od prvih takvih inovacija serija je događaja u prostoru muzeja koji povezuju kreativne industrije s poslovnim sektorom.

Dojmovi

  • “Ove su nam radionice pomogle da se povežemo kao kolektiv.”
  • “Ovo jako pomaže u diferencijaciji ponude, do sada smo sve radili za širu publiku.”
  • “Jako korisno. Neke stvari kojih smo bili svjesni, sada su se dodatno iskristalizirale.”
  • “Veliki korak naprijed!”