logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Održan prvi u nizu “The Business Value of Design”događaj

Održan prvi u nizu “The Business Value of Design”događaj

12.11.2020. Prokotip je održao prvu u nizu “The Business Value of Design” događaj. Događaj se održao u online okruženju i sudionicima je pružio tri predavanja na temu značaja dizajna, a gost predavač je, uz Prokotipove stručnjake, bio i gospodin Jesús Sotoca, Strategic Design Director španjolske podružnice jedne od najvećih svjetskih kompanija u području inovacijskog savjetovanja – Designit. 

“The Business Value of Design” serija je događaja čiji je cilj potaknuti raspravu o utjecaju poslovnog dizajna i općenito service designu kao metodologiji koja već desetljećima stvara znatan utjecaj na poslovanje širem svijeta.