logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Digitalne Team Canvas radionice

Digitalne Team Canvas radionice

Što je Team Canvas radionica?

Radionica Team Canvas strateški je alat za usklađivanje timova, povećanje kohezije i performansi te brzo stvaranje produktivne timske kulture otvorene inovaciji.


Kada se primjenjuje?

• U novonastalim situacijama, promjenama
• Za jasnije definiranje ciljeva
• Za unaprjeđenje cjelokupnog učinka tima
• U svrhu usklađivanja tima


Koristi od ove radionice

 • Usklađenost ciljeva unutar tima u situaciji kada dođe do promjena
 • Povezaniji tim
 • Jasno definirane akcije i pravila za provođenje ciljeva
 • PDF verzija vašeg Team Canvasa
 • Usavršavanje u primjeni digitalnih alata preko kojih se izvodi online radionica

Kako izgleda online radionica?

 • Radionica se provodi online i za nju nije potrebna dodatna prethodna edukacija sudionika
 • Prije same radionice digitalnim putem provodi se inicijalni intervju s voditeljem tima na kojem se prolazi dinamika i teme radionice, te se rade potrebne prilagodbe  s obzirom na prirodu tima, odnose unutar tima i ciljeve radionice
 • Sudionicima radionice dan ranije se šalju sve potrebne upute za radionicu (vrijeme održavanja, upute i tehnički preduvjeti, informacije o potrebnoj pripremljenosti itd.)
 • Zadatak facilitatora radionice je provesti vas kroz 8 različitih polja, od kojih je svako predstavljeno pitanjima. Na pitanja se odgovara lijepljenjem virtualnih post-ita. Ovisno o pitanju, moguće je dogovaranje oko odgovora, glasovanje i druge vrste interakcije.
 • Na radionici sudjeluje jedan tim unutar unutar kompanije do maksimalno 10 članova po timu
 • Nakon radionice uvidi se prolaze s voditeljem tima te se formiraju prijedlozi daljnjih koraka