logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Gradski predškolski sustav

Razvoj digitalnog rješenja za optimizaciju komunikacije između korisnika i pružatelja usluge

O projektu

Izazov

Naš klijent, jedan od velikih predškolskih sustava u Republici Hrvatskoj, pristupio nam je u cilju da mu pomognemo poboljšati korisničko iskustvo dionika sustava ranog i predškolskog odgoja. Dionici uključuju roditelje i skrbnike te njihovu djecu kao korisnike sustava, ali i sve stručno pedagoško osoblje, odgojitelje i druge relevantne aktere. Suvremeni trendovi i potrebe naveli su nas na to da rješenje izazova komunikacije između dionika potražimo u digitalnom sustavu koji adresira stvarne potrebe korisnika. U ovom projektu to smo rješenje tražili s pomoću tzv. bottom-up pristupa, aktivno uključivši korisnike u proces dizajna rješenja, kako bismo zajamčili adresiranje pravih potreba, kao i prihvaćenost krajnjeg rješenja.

Koraci
Prvi korak
Istraživanje

Krenuli smo od stvarnih potreba dionika ovog sustava. Provođenjem dubinskih (empatijskih) intervjua cilj nam je bio zaista razumjeti širu sliku potreba i izazova ravnatelja, stručnog osoblja, odgojitelja, roditelja, djece i djece s posebnim potrebama. Uz intervjue uronili smo i u mnogo materijala i sličnih svjetskih praksi kako bismo, između ostalog, dobili i dojam o percepciji predškolskog odgoja kao profesije.

Drugi korak
Sinteza

Mnogo prikupljenih podataka bilo je potrebno sortirati i grafički prikazati. Na temelju procesa i interakcija između dionika koje smo prethodno promatrali, kreirali smo mapu snaga i izazova za svakog pojedinog dionika kako bismo što lakše pronašli prilike za optimizaciju iskustva korisnika i pružatelja usluge. Za korisnike se kreiralo više različitih prikaza ličnosti koji predstavljaju arhetipni prikaz roditelja u ulozi korisnika vrtićke usluge. Također, kreiran je put korištenja uslugom kako bismo što bolje razumjeli ponašanje korisnika u pojedinim fazama i situacijama.

Treći korak
Ideacija

U želji uključivanja svih dionika u sam razvoj rješenja, proces ideacije činio je niz radionica s roditeljima i fokusnih skupina sa stručnjacima iz predškolskog sustava. U tom procesu prikupljeno je više od 100 kreativnih ideja i otkriveno 50 točaka koje bi adresiranjem poboljšale iskustvo svih dionika u sustavu. Sukreiranjem i konsenzusom uvida svih dionika početni se izazov suzio, a kao njegovo rješenje proizašla je mobilna aplikacija koja na adekvatan način unaprjeđuje komunikaciju između roditelja i predškolskog sustava.

Četvrti korak
Prototipiranje i testiranje

Digitalno rješenje zahtijevalo je digitalni prototip. Kako bismo do njega došli, prvi korak bio je temeljen na sukreiranju između tima dizajnera iz Prokotipa, stručnjaka i krajnjih korisnika. Zajedno smo definirali potencijalne funkcije i poželjan sadržaj mobilne aplikacije, koji smo poslije pretvorili u klikabilni prototip.

Peti korak
Testiranje i zaključak

Klikabilni prototip testiralo je više od 30 roditelja, potencijalnih korisnika aplikacije, a sam se prototip u nekoliko iteracija dorađivao i ponovno testirao, sve dok njegova finalna verzija nije zadovoljavala glavne potrebe korisnika i pružatelja usluge.

Projekt je zaključen predajom funkcionalne specifikacije mobilne aplikacije spremne za kodiranje. Funkcionalna specifikacija u detalje opisuje buduće digitalno rješenje na funkcionalnoj razini, uključuje razvijeni klikabilni prototip, user flow koji predviđa moguće korake korisnika i screen flow koji mapira ključne elemente.

Projekt u brojkama:

  • 35 ispitanih dionika – dubinski intervjui
  • 30 ispitanih korisnika – dubinski intervjui
  • 30 testnih korisnika prototipa – pripadnici skupine korisnika
  • više od 100 prikupljenih ideja
  • 3 prototipirana koncepta
  • 1 istraživački izvještaj – popis svih prikupljenih uvida (intervjui, uredsko istraživanje, ideje), slika stanja sustava, mapa svih grafičkih prikaza sinteze
  • 1 ready-to-develop specifikacija testiranog koncepta usluge.