logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Stablo znanja

Projekt poticanja poduzetništva

O projektu

Klijent

Stablo znanja studentski je poduzetnički inkubator koji je kroz prvu godinu svojeg djelovanja postao važan čimbenik zagrebačke start-up scene. Stablo znanja želi omogućiti svim korisnicima da imaju prostor za rad, mogućnost financiranja i savjetovanje s ekonomskog, pravnog i tehnološkog stajališta te omogućiti da projekti i tvrtke imaju veće prilike za uspjeh.

Izazov

Kako možemo prepoznati i poticati studente s poduzetničkim potencijalom i dizajnirati usluge koje će im pružiti podršku da ga ostvare?

Koraci
Prvi korak
Istraživanje

Početak procesa za rješenje postavljenog izazova bio je kroz prikupljanje informacija i intrinzičnu motivaciju korisnika doći do nezadovoljenih potreba koje su ključne za realizaciju kreativnih potencijala kod studenata i mladih.

Drugi korak
Sinteza

Na temelju prikupljenih podataka napravili smo sintezu uvida i definirali nekoliko glavnih tema, odnosno bolnih točaka. Na površinu su isplivale glavne teme koje sprječavaju studente u ostvarivanju poduzetničkog potencijala.

Treći korak
Ideacija

Za svaku od glavnih tema primijenili smo različitu metodologiju ideacije (15 %, brainstorming te metoda 25/10) kako bismo došli do konkretnih rješenja poslovnog izazova.

Četvrti korak
Prototipiranje i testiranje

Cilj je prototipiranja učiniti ideje iz prethodnog koraka opipljivima kako bismo ih lakše podijelili s drugima i dobili povratnu informaciju. Prototip je u ovom slučaju bio event u koji su bile uključene nove potencijalne usluge, a na temelju povratnih informacija rađene su dodatne prilagodbe finalnog rješenja.

Peti korak
Implementacija

Fokusiranjem na različite osobe (persone) koje su kreirali korisnici usluga studentskog inkubatora, definirali smo njihov tijek korištenja novom uslugom. Implementacija je personalizirana prema profilima korisnika usluga kroz strateški razvoj za ostvarivanje postavljenog izazova.

Rezultat

Definirali smo strateški okvir za daljnji razvoj projekta Stabla znanja, kao i potrebne alate za unaprjeđenje usluge. Detektirali smo najveće izazove s kojima se studentska populacija suočava pri pristupu poduzetništvu. Također, napravili smo doprinos u stvaranju fokusa na tri skupine aktivnosti: povezivanje, poticanje i dijeljenje znanja. Kao plod suradnje nastala je serija meetupova čiji je cilj poticati poduzetništvo i umrežavanje.