logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

Energetska kompanija u RH

Istraživanje interne percepcije zaštite okoliša

O projektu

Izazov

Cilj projekta za našeg klijenta, jednog važnog energetskog aktera u RH, bio je istražiti internu percepciju zaštite okoliša unutar kompanije i ustanoviti kako različiti odjeli i tipovi zaposlenika gledaju na taj pojam. Željeni krajnji ishod projekta bile su aktivnosti koje bi promovirale zaštitu okoliša unutar kompanije.

Koraci
Prvi korak
Istraživanje

Budući da se radilo o većem broju zaposlenika, prvi korak istraživanja internog stajališta o pojmu zaštite okoliša bilo je provođenje anketnog upitnika na razini kompanije. Analizirane rezultate uspoređivali smo sa sličnim praksama i trendovima unutar energetske industrije. Kruna istraživačke faze bili su empatijski intervjui sa zaposlenicima, u okviru kojih su se prikupljale informacije o internim izazovima i potencijalnim rješenjima na temu projekta.

Drugi korak
Sinteza

Brojne prikupljene informacije bilo je potrebno sintetizirati. Različiti uvidi i percepcije zaštite okoliša pretvoreni su u „persone“ (profile ličnosti zaposlenika), kako bismo što bolje upoznali ciljnu publiku budućih rješenja izazova projekta. Također, mapirali smo i različita područja utjecaja na percepciju zaštite okoliša te prijedloge ideja prema odgovarajućoj ciljnoj publici.

Treći korak
Ideacija

Ideje rješenja najprije su metodom sukreacije s naručiteljem sortirane na matrici izvedivosti i usklađenosti s inicijalnim izazovom. Potom su iste predstavljene odabranim zaposlenicima kako bi se uz korištenje različitih metoda ideacije na kreativnim radionicama konkretizirale i što bolje prilagodile potrebama.

Četvrti korak
Realizacija

Za sva odabrana rješenja kreiran je vremenski plan provođenja i upute za njihovo simultano provođenje. Definirani su i konkretni pokazatelji uspješnosti koji će se pratiti pri implementaciji, a sve u cilju postizanja što boljeg kumulativnog efekta procesa.