logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us
 

The World Youth Alliance Hrvatska

Društvena inovacija

O projektu

Klijent

Svjetski savez mladih Hrvatska (World Youth Alliance Hrvatska) međunarodna je neprofitna udruga mladih osnovana u cilju zaštitite ljudskog dostojanstva u svim sferama društvenog života. WYA djeluje kroz projekte i inicijative s fokusom na edukaciju, zagovaranje i kulturu.

Izazov

Kako mlade potaknuti efikasnijem promoviranju i zaštiti ljudskog dostojanstva u svim sferama društvenog života?

Koraci
Prvi korak
Istraživanje

Detaljnom analizom tržišta, kroz benchmark primjere dobre prakse i dubinske intervjue, otkrili smo što volontere inspirira da budu u udruzi te koja je njihova održiva motivacija aktivnog sudjelovanja.

Drugi korak
Sinteza

Sintezom uvida detektirane su ključne bolne točke koje udruga ima zbog česte fluktuacije članova te su definirani profili korisnika za koje se kreiraju rješenja.

Treći korak
Ideacija

Unutar treće faze procesa uže su definirani izazovi po kategorijama dionika procesa: zaposlenici i uprava, volonteri i članovi, šira publika. Kod ideacije na temelju postavljenog izazova važno je da rješenja potiču autentičnost i kreativnost sudionika.

Četvrti korak
Prototipiranje i testiranje

Definirana rješenja testirali smo na događaju u koji smo uključili razne usluge i elemente djelovanja WYA-a te smo pozvali volontere i zaposlenike udruge. Nakon testiranja potencijalnih rješenja, tražili smo povratnu informaciju kako bismo unaprijedili predložena rješenja.

Peti korak
Implementacija

Implementacija sadrži detaljnu razradu za ostvarenje redefiniranog izazova: Kako da WYA Chapter Hrvatska postane flagship u Europi? Strateški je plan strukturiran od interne komunikacije uspjeha, povećanja vidljivosti među mladima, unaprjeđenja mentorstva kroz personaliziraniji pristup volonterima i kompetentnog prijenosa znanja, do inspiracije hrvatskog chaptera kao vodećeg.

Rezultat

Definirana je strategija dugoročnih i kratkoročnih ciljeva u kojoj WYA Hrvatska postaje flagship model svjetske organizacije WYA. Na temelju kreiranog prototipa postavljeni su snažni temelji prepoznavanja potreba za efikasnijim prijenosom znanja među članovima, kao i boljom komunikacijom s javnošću o dosadašnjim postignućima udruge.