logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
18 Northumberland Avenue, London, UK
(+44) 871.075.0336
ouroffice@vangard.com
Follow us

Naše usluge

Dizajn usluga.

Dizajn usluga (service design) holistički je proces rješavanja poslovnog izazova u kojem se nastoji prirodnim koracima od izvora doći do kreativnog rješenja u obliku poslovnog modela spremnog za implementaciju. Sastoji se od od nekoliko modula koji se primjenjuju kao cjelina ili odvojeno.

Razumijevanje

Istraživanje i sinteza prikupljenih podataka

Osnova kreacije novog poslovnog rješenja je kvalitetno usmjereno istraživanje i detekcija potreba. Više

  U ovoj se fazi prikupljaju sve ključne informacije koje kasnije grade finalno rješenje. Uz primarno dobivene informacije o industriji, kupcima i potrebama, provodi se i ono sekundarno (dubinski intervjui stvarnih korisnika). Prikupljeni se podaci sintetiziraju u razumnu i mapiranu cjelinu. Alatima poput buyer persona, stakeholder mapa i buyer journeya iz divergencije (istraživačke širine) informacije se konvergiraju te se konkretizira cilj koji se želi postići u procesu.

  Rezultat:

  Prikupljeni i sintetizirani podaci o preferencijama kupaca, konkurenciji, industriji spremni za korištenje u svrhu daljnje obrade.

Stvaranje

Generiranje ideja i izrada prototipa rješenja

Ideacija ili stvaranje ideja proces je u kojem je cilj inducirati kreativna i inovativna rješenja (od nemogućih do lako ostvarivih). Više

  Prikupljene i sintetizirane podatke iz ranijih faza predstavljamo u obliku pitanja grupi sačinjenoj od raznih dionika procesa te od njih tražimo ideje. Neke od metoda ideacije su brainstorming i brainwriting. Nakon odabira i razrade ideja kreće se u izradu jednostavnog modela aktivnosti koji prikazuje odabrane ideje za testiranje na ciljnom tržištu.

  Rezultat:

  Kreiran prototip rješenja na temelju dobivenih ideja i inicijalno definiranih kriterija.

Konkretizacija.

Testiranje proizvoda kod ciljne publike i pomoć u implementaciji

Budućim korisnicima predstavlja se prototip rješenja u realnom okruženju kako bi na temelju njihove interakcije s istim, Više

  dobili povratnu informaciju te unaprijedili rješenje. Testirano rješenje priprema se za implementaciju te se pronalaze adekvatni implementacijski kanali.

  Rezultat:

  Rješenje koje je prošlo test tržišta, ima konkretan plan i strategiju te je spremno za implementaciju.

Holističko rješavanje izazova.

Skupina usluga inspiriranih dizajnom usluga koje su posebno osmišljene za rješavanje konkretnih izazova.

Vođenje inovacije

Inoviranje je dugoročan proces stalnog pretvaranja inputa korisnika u kreativna i održiva rješenja. Više

  U sklopu ove usluge naš se tim pretvara u vaš interni inovacijski tim u svrhu dugoročnog osmišljavanja i konkretizacije ideja.

  Rezultat:

  Veća spremnost odgovaranju na eksterne izazove i potrebe kupaca, veća vjerojatnost stvaranja prilike i konkurentske prednosti.

Change management

Svaka promjena je teška i zahtijeva posebnu pažnju kako bi prošla bezbolno. Više

  Bilo da se radi o manjem procesu unutar kompanije ili transformaciji kompanije u digitalnom smislu naš tim vodi vašu promjenu kako bi ona protekla prema zamisli.

  Rezultat:

  Stručno vođen proces promjene unutar kompanije.

Jačanje
timova

Nizom različitih alata detektiramo smjerove razvoja timova unutar kompanije,  Više

  nastojimo selektirati njihove potrebe, ideje, vizije te uskladiti njihove ciljeve s ciljevima I mogućnostima kompanije radi postizanja boljih poslovnih rezultata.

  Rezultat:

  Motiviraniji timovi s jasno definiranim ciljevima.

Interna dijagnostika

Interno istraživanje procesa unutar kompanije, trenutne strategije te predstavljanje rješenja Više

  u vidu akcije ili niza akcija s ciljem postizanja dugoročne promjene.

  Rezultat:

  Pogled na kompainiju kroz “drugačije naočale”, popis prijedloga poboljšanja.

Edukacija.

Masterclass uvođenja inovacije

Edukativna radionica uvođenja inovacije u kojoj prolazimo kroz process inoviranja i sve njegove faze kroz zadatke i slučajeve iz prakse.

Radionice dizajna usluga

U radionici prolazimo kroz sve faze dizajna usluga na živom primjeru. Pripremite se u jednoj radionici od istraživanja preko ideacije doći do rješenja spremnog za implementaciju.

Suradnje

Suradnje s obrazovnim ustanovama i udrugama.